Ảnh Bìa Bài FB Hát Buồn Của Anh K-ICM x Đạt G x Masew

Hai tay anh ôm xương rồng rất đau .. 
Đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu .. 
Chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn 
Nước mắt trào, biết em giờ ở nơi đâu. 
Đôi khi cô đơn xiết anh từng cơn em hỡi .. 
Buồn của anh